Αναδρομική Παρουσία

"Σας παρουσιάζω μερικά έργα μου, χωρίς χρονολογική σειρά, της ζωγραφικής μου πορείας, μέχρι να καταλήξει στο σημερινό στυλ.

Αυτά τα έργα που αγαπάω και ξεχωρίζω πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρουν".

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00153.JPG
DSC00153.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00152.JPG
DSC00152.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00154.JPG
DSC00154.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00160.JPG
DSC00160.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00167.JPG
DSC00167.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00171.JPG
DSC00171.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00172.JPG
DSC00172.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00177.JPG
DSC00177.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00180.JPG
DSC00180.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00181.JPG
DSC00181.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00182.JPG
DSC00182.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00208.JPG
DSC00208.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00234.JPG
DSC00234.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00236.JPG
DSC00236.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00240.JPG
DSC00240.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00243.JPG
DSC00243.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00258.JPG
DSC00258.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00260.JPG
DSC00260.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00261.JPG
DSC00261.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00262.JPG
DSC00262.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00491.JPG
DSC00491.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00492.JPG
DSC00492.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC00494.JPG
DSC00494.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:DSC03525.JPG
DSC03525.JPG

 Φάνης Γιόσης : - No:_8007190
_8007190

 Φάνης Γιόσης : - No:_8007193
_8007193

 Φάνης Γιόσης : - No:_8007197
_8007197

 Φάνης Γιόσης : - No:_8007206
_8007206

 Φάνης Γιόσης : - No:_8007935
_8007935

 Φάνης Γιόσης : - No:_8007985
_8007985

 Φάνης Γιόσης : - No:_8007987
_8007987

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008109
_8008109

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008123
_8008123

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008126
_8008126

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008129
_8008129

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008148
_8008148

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008150
_8008150

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008153
_8008153

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008156
_8008156

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008159
_8008159

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008162
_8008162

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008169
_8008169

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008171
_8008171

 Φάνης Γιόσης : - No:_8008174
_8008174

Eπικοινωνία

Ζητήστε οποιαδήποτε πληροφορία για τον ζωγράφο, το έργο ή τα έργα του.

CAPTCHA code
Info
Φάνης Γιόσης
e-mail: fgiossis@gmail.com
phone: 210 7627 129
mobile: 6984 206 643