Έργα ::: Γυναικείες Φιγούρες

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 40Χ60 No:_8007203
_8007203

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 45Χ75 No:_8007218
_8007218

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 45Χ60 No:_8007226
_8007226

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 50X70 No:_8008692Ed
_8008692Ed

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 40Χ50 No:_8007256
_8007256

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 50Χ50 No:_8007259
_8007259

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 55Χ35 No:_8007271
_8007271

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 49Χ49 No:_8007293
_8007293

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 55Χ35 No:_8007318
_8007318

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 40Χ50 No:_8007935
_8007935

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 70Χ50 No:_8007958
_8007958

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 45X75 No:_8007965
_8007965

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 60Χ45 No:_8007976
_8007976

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 35Χ55 No:_8007981
_8007981

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 70Χ50 No:_8007991
_8007991

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 80X60 No:_8008415
_8008415

 Φάνης Γιόσης : Έφιπποι - 64Χ62 No:_8008026
_8008026

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 60Χ90 No:_8008078
_8008078

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 60Χ90 No:_8008084
_8008084

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 70Χ110 No:_8008094
_8008094

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 70Χ100 No:_8008097
_8008097

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 90Χ80 No:_8008100
_8008100

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 70Χ100 No:_8008103
_8008103

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 80Χ120 No:_8008109
_8008109

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 50X60 No:_8008687Ed
_8008687Ed

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 70Χ100 No:_8008116
_8008116

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 110Χ70 No:_8008119
_8008119

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 70Χ110 No:_8008132
_8008132

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 60Χ90 No:_8008135
_8008135

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 68Χ100 No:_8008255
_8008255

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 68Χ97 No:_8008113
_8008113

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 60x55 No:_8000730
_8000730

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 60x55 No:_8000733
_8000733

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 60x55 No:_8000736
_8000736

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 45Χ60 No:_8008007
_8008007

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 45X65 No:_8008698Ed
_8008698Ed

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 50Χ50 No:_8007241
_8007241

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 50X70 No:_8008689Ed
_8008689Ed

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 60x55 No:_8000728
_8000728

 Φάνης Γιόσης : Γυναίκες - 50x60 No:_8002037
_8002037

Eπικοινωνία

Ζητήστε οποιαδήποτε πληροφορία για τον ζωγράφο, το έργο ή τα έργα του.

CAPTCHA code
Info
Φάνης Γιόσης
e-mail: fgiossis@gmail.com
phone: 210 7627 129
mobile: 6984 206 643